Warning: A non-numeric value encountered in /autoinstalator/wordpress5/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5483
+48 22 825 13 23

Jesteśmy zawsze po Twojej stronie!

Priorytetem naszej kancelarii jest zapewnienie klientom maksymalnego komfortu prowadzenia działalności gospodarczej,

poprzez przejęcie obowiązków i reprezentowanie ich przed organami podatkowymi, sądami i jednostkami ZUS, zapewniając sprawne i profesjonalne wsparcie oraz pomoc niemal w każdej sytuacji. W tym celu kancelaria współpracuje z fachowcami wielu dziedzin: ekonomii, finansów i prawa. Kancelaria w swojej pracy wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, w tym, teleinformatyczne. Dzięki temu możliwa stała się obsługa prawna klientów przez Internet, m.in.: prowadzenie negocjacji, opiniowanie umów i dokumentów, udzielanie porad i konsultacji.

Obsługa księgowa

Firmom, a także osobom indywidualnym oferujemy szeroki i kompleksowy zakres usług księgowych, w szczególności:

Prowadzenie ksiąg handlowych

– organizacja księgowości, stworzenie planu kont
– wprowadzanie dokumentów księgowych
– prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
– prowadzenie wszelkich innych wymaganych ewidencji
– sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
– przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

– wprowadzanie dokumentów księgowych
– prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
– prowadzenie wszelkich innych wymaganych ewidencji
– sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
– sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

Rozliczanie ryczałtowych form opodatkowania

– wprowadzanie dokumentów księgowych
– prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
– prowadzenie wszelkich innych wymaganych ewidencji
– sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
– sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych

Obsługę kadrową i ZUS

– przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy
– przygotowywanie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
– prowadzenie kadr firmy
– przygotowywanie list płac
– przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji do ZUS
– elektroniczny przekaz dokumentów do ZUS
– sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
– rozliczanie umów zleceń i o dzieło
– inne czynności wynikające z przepisów prawa

Po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego wysyłamy wymagane deklaracje i zeznania oraz informujemy klientów w formie elektronicznej o wysokości obliczonych zobowiązań, utrzymujemy stały kontakt z urzędem skarbowym i ZUS. Jedynym obowiązkiem klienta jest terminowe dostarczenie kancelarii dokumentów księgowych oraz uregulowanie należności. W pozostałym zakresie wszystkie czynności wykonuje nasza kancelaria.

W celu uzyskania informacji o cenie kompleksowej obsługi firmy prosimy złożyć zapytanie wyłącznie za pomocą poniższego formularza.

Reprezentacja przed urzędem

Postępowania prowadzone przez organy podatkowe są podobnie jak całe prawo podatkowe bardzo złożone. Błąd w sztuce może podatnika kosztować bardzo wiele. W ramach świadczonych usług oferujemy Państwu:

–  przygotowanie odwołań od decyzji urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej (ZUS nie obsługujemy!),

–  zastępstwo w Państwa imieniu przed organami podatkowymi we wszystkich sprawach, w tym w sprawie zwrotu VAT dla firm zagranicznych.

W zależności od Państwa wyboru możemy przygotować tylko odwołanie od wydanej decyzji albo też całościowo zająć się prowadzonym postępowaniem podatkowym, bez względu na miejsce jego prowadzenia – na terenie całego kraju.

Polski system prawa podatkowego jest wyjątkowo zawiły, trudny, często anachroniczny i nielogiczny. Stąd w prowadzonych postępowaniach niezbędna jest fachowa wiedza i doświadczenie. Bez merytorycznego przygotowania i doświadczenia często można narazić się na nieobliczalne konsekwencje podatkowe i karno-skarbowe. Nierzadko podatnicy tracą często dorobek całego życia, tylko z powodu swej niewiedzy, popełnianych błędów, nierzadko też z powodu przeceniania swych możliwości.

Gdy decyzja organu podatkowego uprawomocni się, z reguły rzadko można ją podważyć, a tym samym i zmienić. Lecz to dopiero połowa problemów, bowiem urzędy po uprawomocnieniu się decyzji – wszczynają często wobec podatników postępowania karno-skarbowe. Osoby ukarane nierzadko trafią potem do Krajowego Rejestru Karnego, tak, jak inni, pospolici przestępcy. Konsekwencje tego w życiu są często poważniejsze od samej zapłaty podatku. Stąd już w chwili wszczęcia postępowania skarbowego, należy szukać profesjonalnego wsparcia, najlepiej u doradcy podatkowego, który specjalizuje się przede wszystkim w prawie podatkowym.

Z naszego doświadczenie wynika, że urzędy skarbowe nie zawsze mają rację, że w wielu przypadkach mylą się. Stąd tak ważne jest, by sprawę oceniła osoba doświadczona i kompetentna, by nie rezygnować z góry z obrony. Nasze doświadczenie w sprawach podatkowych (od 1992 roku) gwarantuje, że każdą sprawą zajmiemy się profesjonalnie i z troską o interes naszych Klientów.

W celu uzyskania informacji o cenie usługi prosimy złożyć zapytanie wyłącznie za pomocą poniższego formularza lub telefonicznie.

Prosimy kierować zapytania wyłącznie dotyczące spraw podatkowych (ZUS i innych nie obsługujemy!).

Reprezentacja przed sądem

Postępowanie prowadzone przez organy podatkowe nie zawsze kończy się pomyślną dla podatnika decyzją. Niekiedy z powodu błędów organów podatkowych w prowadzonym postępowaniu lub wadliwości prawnej decyzji, niezbędnym staje się złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a od wyroku tego sądu – kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dlatego oferujemy Państwu:

–  przygotowanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych od decyzji organów podatkowych drugiej instancji,

–  sporządzenie kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroków WSA,

–  zastępstwo przed sądami administracyjnymi.

Na podstawie przedstawionych akt sprawy oceniamy, czy są podstawy prawne i faktyczne do wniesienia skargi lub kasacji. Jeśli podstawy będą istnieć – przedstawimy możliwości dalszego postępowania. Jeśli natomiast ich nie będzie – przekażemy informacje, że dalsze działania będą tylko stratą czasu i pieniędzy.

Warto wiedzieć, że wbrew własnemu przekonaniu – często istnieją podstawy do zaskarżenia decyzji i szanse na korzystne dla podatnika rozstrzygnięcie. Stąd nie warto z góry godzić się na konsekwencje wynikające z decyzji. Zawsze należy szukać profesjonalnej oceny prawnej i dopiero na jej podstawie podejmować dalsze decyzje.

Kopie dokumentów najlepiej jest przedstawić podczas spotkania. Osoby spoza Warszawy mogą przesłać kopie dokumentów pocztą lub drogą elektroniczną (w pdf-ach).

W celu uzyskania informacji o cenie usługi prosimy złożyć zapytanie wyłącznie za pomocą poniższego formularza lub telefonicznie.

Prosimy kierować zapytania wyłącznie dotyczące spraw podatkowych (ZUS i innych nie obsługujemy!).

Doradztwo podatkowe

W działalności każdej firmy, jak również w życiu każdego podatnika zdarzają się sytuacje wymagające zasięgnięcia porady, bądź konsultacji w celu rozwiązania określonego problemu lub zasięgnięcia informacji niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji. W ramach usługi doradztwa podatkowego oferujemy szeroki wachlarz różnorodnych form wsparcia, w tym m.in.:

– konsultacje oraz porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe
– kontrole i konsultacje w sprawach związanych z poprawnością dokumentacji i rozliczeń podatkowych
– przygotowanie podatnika do złożenia wyjaśnień przed organami podatkowymi w prowadzonych postępowaniach
– doradztwo prawne związane z prowadzoną kontrolą
– inne formy doradztwa.

Zakres oraz wybór konkretnej formy doradztwa zależy wyłącznie od klienta.

Przedstawienie problemu pozwoli na szybką wycenę usługi i uzgodnienie dogodnego terminu spotkania. Informujemy, że porad i konsultacji udzielamy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

W celu uzyskania informacji o cenie usługi prosimy złożyć zapytanie wyłącznie za pomocą poniższego formularza lub telefonicznie.

Zakładanie firm

Wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej ma istotne znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania każdej firmy. W związku z tym kancelaria zapewnia osobom i firmom rozpoczynającym działalność pomoc prawną przy wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

W imieniu osoby fizycznej lub podmiotu gospodarczego przygotujemy wszelkie dokumenty oraz podejmiemy czynności niezbędne do utworzenia i zarejestrowania podmiotu gospodarczego (gmina lub sąd, włącznie z rejestracją w w Urzędzie Statystycznym i Urzędzie Skarbowym). Sporządzimy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym umowy spółek, w razie konieczności przeprowadzimy także wymagane negocjacje.

Kancelaria świadczy także pomoc przy dokonywaniu przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej (np. z firmy jednoosobowej w spółkę), zarówno przy zmianie samej formy prawnej, jak i przy przekształceniach prowadzonej działalności (podział czy połączenie). Świadczy też pomoc prawną przy zakończeniu prowadzenia dotychczasowej działalności gospodarczej.

W celu uzyskania informacji o cenie usługi prosimy złożyć zapytanie wyłącznie za pomocą poniższego formularza lub telefonicznie.

Opinie prawne

Na życzenie klientów kancelaria przygotowuje specjalistyczne opinie prawne dot. prawa podatkowego, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Opinie opracowane w oparciu o opisany stan faktyczny sprawy – wyjaśniają i wskazują w sposób komunikatywny konkretne rozwiązania, często wariantowe, z propozycją zastosowania korzystniejszego w danym przypadku rozwiązania. Dzięki opiniom każdy może dowiedzieć, czy przysługują mu konkretne uprawnienia albo czy ciążą na nim jakieś obowiązki. Przytoczoną w treści opinii prawnej argumentację można wykorzystać w samodzielnych wystąpieniach przed sądami, organami podatkowymi, a także w innych sytuacjach. Opinie prawne nie wiążą żadnego organu administracji ani sądu,
gdyż organy te samodzielnie oceniają konkretne zdarzenia oraz dokonują samodzielnie interpretacji prawa.

*Opinia – obszerna odpowiedź na opisany problem, zawierająca: opis stanu faktycznego sprawy ze wskazaniem sposobu postępowania w określonej sprawie; wskazanie przepisów prawa, które mają zastosowanie w danej sprawie; ew. orzecznictwo Sądu Najwyższego RP lub sądu administracyjnego; przesyłana listem poleconym, na wskazany adres.

Porady przez internet

W działalności każdej firmy, jak również w życiu każdego podatnika zdarzają się sytuacje wymagające zasięgnięcia porady*, bądź konsultacji w celu rozwiązania określonego problemu lub zasięgnięcia informacji niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji. W ramach usługi doradztwa podatkowego oferujemy możliwość konsultacji oraz porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki  podatkowe –
przez Internet.

W celu uzyskania informacji o cenie usługi prosimy złożyć zapytanie wyłącznie za pomocą poniższego formularza. Po otrzymaniu zapytania wyceniamy usługę i przesyłamy cenę do akceptacji. Po uzyskaniu akceptacji przesyłamy nr konta, na które należy dokonać płatności za usługę. W ciągu 2-3 dni od dnia otrzymania zapłaty wysyłamy na podany adres e-mail odpowiedź. Brak odpowiedzi na naszą wycenę w ciągu 48 godzin – spowoduje skasowanie zapytania.

Prosimy kierować zapytania wyłącznie dotyczące spraw podatkowych (ZUS i innych nie obsługujemy!).

*Porada podatkowa – zwięzła i praktyczna odpowiedź na postawione pytania, przesyłana e-mailem.

Przygotowanie pism

W ramach świadczonych usług oferujemy profesjonalne przygotowanie:

– pism,
– umów,
– odpowiedzi,
– zastrzeżeń do wyników kontroli,
– pozwów i skarg sądowo-administracyjnych,

z zakresu prawa: podatkowego, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa pracy.

W celu uzyskania informacji o cenie usługi prosimy złożyć zapytanie wyłącznie za pomocą poniższego formularza lub telefonicznie. Po otrzymaniu zapytania wyceniamy usługę i przesyłamy cenę do akceptacji. Po uzyskaniu akceptacji przesyłamy nr konta, na które należy dokonać płatności za usługę.
W ciągu 2-7 dni od dnia otrzymania zapłaty wysyłamy na podany adres e-mail zamówiony dokument. Dokumenty można oczywiście odebrać także osobiście z kancelarii, w uzgodnionym wcześniej terminie.

Prosimy kierować zapytania wyłącznie dotyczące spraw podatkowych (ZUS i innych nie obsługujemy!).

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Czekamy na Ciebie

Kontakt